SEO Trainingen in voorbereiding!

Last update: 04 februari, 2017

SEO trainingen op kasteel Maurick

Vandaag samen met Joep, een goede vriend en organisatorische hulp bij het opzetten van de SEO trainingen in Kasteel Maurick in Vught geweest. Kasteel Maurick wordt het decor voor de eerste twee SEO trainingen, de SEO basis training op 3 november en de expert training op 10 november.

De trainingen zullen voornamelijk ingaan op de technische, ondersteunende kant van SEO, dus op hoe je sites bouwt die technisch goed te begrijpen zijn door zoekmachines. Dat is nogal in tegenspraak met wat ik op een aantal congressen heb beweerd de afgelopen tijd, namelijk dat mensen niet met de technische trucjes van SEO bezig moeten zijn, maar met de inhoud van hun site. Daar blijf ik achter staan, maar dat laat onverlet dat een site om te ranken wel eerst goed gebouwd moet zijn.

Daarnaast kan techniek natuurlijk een goede ondersteunende rol hebben in het helpen schrijven van goede, geoptimaliseerde content. Mijn eigen WordPress SEO plugin is daar denk ik het schoolvoorbeeld van, in de expert training zal ik dan ook ingaan op hoe je het content team van je site kunt ondersteunen (en zelfs sturen) door middel van techniek.

Ik richt me met deze trainingen dan ook voornamelijk op iedereen die zich bezig houdt met het bouw proces van websites. Dat zijn niet alleen front- en backend developers, laat dat duidelijk zijn, maar zeker ook online marketeers, webmasters en andere mensen die linksom of rechtsom ook invloed hebben op en/of afgerekend worden op de gevolgen van het technisch in orde dan wel niet in orde zijn van een site.

Beide trainingen zitten nog niet helemaal vol, dus meld je snel aan nu het nog kan! Een aantal mensen hebben gevraagd of het zin heeft om beide trainingen na elkaar te volgen: dat kan zeer zeker! Ik bied iedereen die beide trainingen volgt 10% korting op de prijs van beide trainingen, dat komt neer op ruim €100.